هتل با پرستیژ در شهر تهران

هفته آینده برای شرکت ما یک گروه چند نفری از آلمان میهمان می آید و مدیر شرکت به من ماموریت داده تا یک هتل با کلاس و خوب در تهران را برای رزرو انتخاب کنم من از دوستم که تو آژانس کار میکرد پرسیدم گفت در تهران بهتر از هتل آزادی نداریم، من هم پاشدم مستقیم رفت هتل در تقاطع خیابان چمران با یادگار امام اتفاقا کنار هتل اوین بود ساختمان بلند و با شکوهی داشت تازگی ها سوئیسی ها باز سازیش کرده بودند و اکثر مسافرای هتل آزادی تهران میهمانان سیاسی بودند.

/ 0 نظر / 19 بازدید